Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Hoeveel dagen mag ik het product bewaren voordat ik het retourneer?

Terug naar klantenservice

Je hebt bij elke webshop van The Online Retail Company het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail, mondeling of per post) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ons ook een e-mail sturen via: [email protected]. Vermeld hierbij altijd uw ordernummer.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent echter niet verplicht om de retour vooraf bij ons aan te melden. U kunt er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt.